FC2ブログ

スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

鲜卑姓氏汉化--转帖自《魏书 官氏志》
自古天子立,因生以赐姓,胙之土而命之氏;诸侯则以家与谥,官有世功,则有宦族,邑亦如之。姓则表其所由生,氏则记族所由出,其大略然也。至于或自所居,或以国号,或用官爵,或用事物,虽缘时不同,俱其义矣。魏氏本居朔壤,地远俗殊,赐姓命氏,其事不一,亦如长勺、尾氏、终葵之属也。初,安帝统国,诸部有九十九姓。至献帝时,七分国人,使诸兄弟各摄领之,乃分其氏。自后兼并他国,各有本部,部中别族,为内姓焉。年世稍久,互以改易,兴衰存灭,间有之矣,今举其可知者。
 献帝以兄为纥骨氏,后改为胡氏。
 次兄为普氏,后改为周氏。
 次兄为拓拔氏,后改为长孙氏。
 弟为达奚氏,后改为奚氏。
 次弟为伊娄氏,后改为伊氏。
 次弟为丘敦氏,后改为丘氏。
 次弟为侯氏,后改为亥氏。
 七族之兴,自此始也。
 又命叔父之胤曰乙旃氏,后改为叔孙氏。
 又命疏属曰车焜氏,后改为车氏。
 凡与帝室为十姓,百世不通婚。太和以前,国之丧葬祠礼,非十族不得与也。高祖革之,各以职司从事。
 神元皇帝时,余部诸姓内入者。
 丘穆陵氏,后改为穆氏。
 步六孤氏,后改为陆氏。
 贺赖氏,后改为贺氏。
 独孤氏,后改为刘氏。
 贺楼氏,后改为楼氏。
 勿忸于氏,后改为于氏。
 是连氏,后改为连氏。
 仆兰氏,后改为仆氏。
 若干氏,后改为苟氏。
 拔列氏,后改为梁氏。
 拨略氏,后改变为略氏。
 若口引氏,后改为寇氏。
 叱罗氏,后改为罗氏。
 普陋茹氏,后改为茹氏。
 贺葛氏,后改为葛氏。
 是贲氏,后改为封氏。
 阿伏于氏,后改为阿氏。
 可地延氏,后改为延氏。
 阿鹿桓氏,后改为鹿氏。
 他骆拔氏,后改为骆氏。
 薄奚氏,后改为薄氏。
 乌丸氏,后改为桓氏。
 素和氏,后改为和氏。
 吐谷浑氏,依旧吐谷浑氏。
 胡古口引氏,后改为侯氏。
 贺若氏,依旧贺若氏。
 谷浑氏,后改为浑氏。
 匹娄氏,后改为娄氏。
 俟力伐氏,后改为鲍氏。
 吐伏卢氏,后改为卢氏。
 牒云氏,后改为云氏。
 是云氏,后改为是氏。
 叱利氏,后改为利氏。
 副吕氏,后改为副氏。
 那氏,依旧那氏。
 如罗氏,后改为如氏。
 乞扶氏,后改为扶氏。
 阿单氏,后改为单氏。
 俟几氏,后改为几氏。
 贺兒氏,后改为兒氏。
 吐奚氏,后改为古氏。
 出连氏,后改为毕氏。
 庾氏,依旧庾氏。
 贺拔氏,后改为何氏。
 叱吕氏,后改为吕氏。
 莫那娄氏,后改为莫氏。
 奚斗卢氏,后改为索卢氏。
 莫芦氏,后改为芦氏。
 出大汗氏,后改为韩氏。
 没路真氏,后改为路氏。
 扈地于氏,后改为扈氏。
 莫舆氏,后改为舆氏。
 纥干氏,后改为干氏。
 俟伏斤氏,后改为伏氏。
 是楼氏,后改为高氏。
 尸突氏,后改为屈氏。
 沓卢氏,后改为沓氏。
 嗢石兰氏,后改为石氏。
 解枇氏,后改为解氏。
 奇斤氏,后改为奇氏。
 须卜氏,后改为卜氏。
 丘林氏,后改为林氏。
 大莫干氏,后改为郃氏。
 尔绵氏,后改为绵氏。
 盖楼氏,后改为盖氏。
 素黎氏,后改为黎氏。
 渴单氏,后改为单氏。
 壹斗眷氏,后改为明氏。
 叱门氏,后改为门氏。
 宿六斤氏,后改为宿氏。
 馥邗氏,后改为邗氏。
 土难氏,后改为山氏。
 屋引氏,后改为房氏。
 树洛于氏,后改为树氏。
 乙弗氏,后改为乙氏。
 东方宇文、慕容氏,即宣帝时东部,此二部最为强盛,别自有传。
 南方有茂眷氏,后改为茂氏。
 宥连氏,后改为云氏。
 次南有纥豆陵氏,后改为窦氏。
 侯莫陈氏,后改为陈氏。
 库狄氏,后改为狄氏。
 太洛稽氏,后改为稽氏。
 柯拔氏,后改为柯氏。
 西方尉迟氏,后改为尉氏。
 步鹿根氏,后改为步氏。
 破多罗氏,后改为潘氏。
 叱干氏,后改为薛氏。
 俟奴氏,后改为俟氏。
 辗迟氏,后改为展氏。
 费连氏,后改为费氏。
 其连氏,后改为綦氏。
 去斤氏,后改为艾氏。
 渴侯氏,后改为缑氏。
 叱卢氏,后改为祝氏。
 和稽氏,后改为缓氏。
 冤赖氏,后改为就氏。
 盆氏,后改为温氏。
 达勃氏,后改为褒氏。
 独孤浑氏,后改为杜氏。
 凡此诸部,其渠长皆自统众,而尉迟已下不及贺兰诸部氏。
 北方贺兰,后改为贺氏。
 郁都甄氏,后改为甄氏。
 纥奚氏,后改为嵇氏。
 越勒氏,后改为越氏。
 叱奴氏,后改为狼氏。
 渴烛浑氏,后改为味氏。
 库褥官氏,后改为库氏。
 乌洛兰氏,后为兰氏。
 一那蒌氏,后改为蒌氏。
 羽弗氏,后改为羽氏。
 凡此四方诸部,岁时朝贡,登国初,太祖散诸部落,始同为编民。
スポンサーサイト

コメントの投稿

 管理者にだけ表示を許可する

Copyright © [遙]. all rights reserved.
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。